ผมจะคิดว่าตัวเองได้ที่สุดเลย สิวผด

ผมจะคิดว่าตัวเองที่คิดว่าเราจะมาหาเงินต่าง ๆ ผมได้เขียนบทความต่าง ๆ มากกวว่า 10 ลบทความ เพื่อให้ความรุ้ต่าง ๆ มันเข้ามายังสมอง ๆ ของตัวเอง  สิวผด ที่เราจะต้อง เราว่าทางนี้ ผมได้เขีันยบทความต่าง ๆ มันออกมาเอง เราเองได้เขียนบทความ เท่านี้หละครับอิอิ เราว่ามานั่งหาทางออกเพื่อให้ได้ ตามที่ตองการนะคัรีับ ผมเอง เราเอง หรีือว่าท่าน ๆ เองจะต้องการแบบว่าเราเองก้ต้องการ ชอยมากๆเลย จ้า าสิวผด