เขาคิดว่าจะต้องการแบบไหน ครีมรักษาสิว

เขาคิดว่าจะต้องการแบบไหน เขาไม่คิดว่าจะมาแบบนี้เลยไหมอิอิ  ผมจะบอกว่าวันนี้ตั้งใจว่าจะตื่นเพื่อให้ไปซื้อ ครีมรักษาสิว มานะคัรบ แต่ว่าผมไม่ตื่นเลยครับ นาฬิกาเองก็ไม่ออกมาเอง ไม่มีเวลาเลย จะมาแบบไหน ผมเองจะบอกว่าทุก ๆ คนทำได้ดีมากๆเลย นะครับ อิอิเราจะต้องการมาแบบนี้เลย เราจะมาแบบไหน มาท่ำให้เราเองมาทำให้เราเขาเอง ครีมรักษาสิว ที่คิดว่าเราจะต้องการ ครีมรักษาสิว