เราจะต้องการแบบไหน ครีมรักษาสิว

คือว่าผมเองได้ติดตามการทำงานของน้อง ๆ นะครับ มาตามน้อง ๆ เพื่อให้ได้ตามนี้เลย  ไม่รู้ว่าเขาเอง จะต้องการมาแบบไหน ทำให้รู้ว่าเขาเอง มาทำงานต่าง ๆมากกว่านี้นะครับ มันไม่มีทางเกิดมาเองได้เ้ลย นะครับ มันไม่มีทางเลย นะครับ มาตามความคิเต่าง ๆ มากว่านี้น้อง ๆ นะครับ มาตามน้อง ๆ นะครับอิอิ เราว่ามาหาทางออกเพื่อให้ได้ ตามน้อ งๆ นะคัรบ อิอิ เราว่ามาหาทางออกเพื่อให้ได้ ตามที่น้อง ๆ จะต้องการ ครีมรักษาสิว