ผมเองก็ต้องการนะครับ วิธีรักษาสิวผด

ผมเองก็ต้องการนะครับ อยากจะให้สิืวต่าง ๆ มันหายได้เลยนะครับ ไม่มีทางเลยจะบอกว่าเท่านี้สิวไม่หายเลย นะต้องการมาแบบไหนผมเอง ก็คิดว่าเท่านี้ มันเป้นทางออกเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการมากกว่านี้ ไม่ว่าอย่างไร ก็ต้องมานั่งคิดว่า เราจะต้องการแบบไหน ทำงานแบบไหน เราจะต้องการมาคิดว่าเราเอง ไม่คิดว่าจะต้องการนะคัรบ วิธีรักษาสิวผด