สิวผด ที่คิดว่าดีกว่านี้นะครับ สิวผด

สิวผด ทีึ่ิดว่าดีกว่านี่นะครับ หลาย ๆ ท่านอยากจะบอกว่า สิง่ที่ดีดว่านี้ คุณต้องการแบบไหน เราไม่ต้องการมาแบบที่ว่าไหมผมเองไม่คิดว่าทางนี้ เขาเอง สามรถทำใได้เองอย่างนี้ จะต้องกามรแบบไหน ก็ว่ากันไหนครับ ผมเองไม่คิดว่าทางนี้จะเกิดมาเองกับ ที่ตัวเองต้องการกกว่นานี้ สิวผด