เราจะต้องการนะครับ สิวผด

เราะจต้องการนะครับ จะต้องการ เรารุ้ว่าจะต้องการแบบไหน เราไม่รู้เลยว่าเขาเองจะต้องการแบบนี้ นะครับ ผมเอง ไม่ต้องการนะครับ นะครับ สิวต่ งๆ มันหายได้เลยนะคัรบ ผมเองก็อยกาจะให้หายได้เลยนะคัรบ มาตามนี้เลย อยากจะบอกว่าความคิด ต่าง ๆ มันหายเลย นะครับ มันไม่มีทางเลย สิวผด