สิวผด เราจะต้องการแบบนี้เลยนะครับ

สิวผด ควรนำอาหารที่ค้างคืนมาอุ่นก่อนรับประทานทุกครั้ง

สิวผด.ควรทิ้งขยะต่างๆลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดและกำจัดขยะมูลฝอยต่างๆอย่างถูกวิธี

สิวผด ควรปิดปากและปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจาม

9.ควรทำความสะอาดมือและเท้าให้สะอาดทันทีหลังจากที่ไปเดินย่ำในน้ำสกปรกหรือสิ่งปฏิกูล

10.ไม่ควรใช้มือหรือผ้าที่สกปรกขยี้หรือสัมผัสกับดวงตา สิวผด