สิวผด มันเป็นแบบนี้เลยนะครับ

สิวผด ตาง ๆ าหยได่เลยนะคัรบ  1.ยิ่งเข้านอนเร็วยิ่งมีความสุขมากกว่าเดิมนะเพราะการเข้านอนไวกว่าปกตินิเหละที่จะช่วยให้สมองหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขออกมามากๆ ทีนี้เหละถ้าไม่มีความสุขให้รู้ไป
2.ยิ่งนอนเร็วยิ่งหน้าเด็กนะเพราะการเข้านอนเร็วนั้นจะทำให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนที่ช่วยให้หน้าเด็กออกมาได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพจนทำให้เราไม่แก่ได้เลยนะ
3.ยิ่งนอนเร็วความจำก็จะยิ่งดีเพราะการเข้านอนเร็วนั้นจะทำให้สมองได้เติมพลังอย่างเต็มที่ ทีนี้เหละถ้าตื่นมาแล้วไม่สดชื่น ไม่ความจำดีให้มันรู้ไปซิ สิวผด ที่ว่ามาจตามอ่าบทควาทต่าง ๆ นะครับ สิวผด